Zorgverzekering 18 jaar

Veelgestelde vragen

Wat dekt de basisverzekering?

De basisverzekering dekt een heleboel verschillende behandelingen en medicijnen. Denk bijvoorbeeld veelvoorkomende kosten zoals huisartsbezoek of opname in het ziekenhuis. Maar ook minder voorkomende zaken worden opgenomen in de basisverzekering. In 2020 komen er bijvoorbeeld behandelingen voor prenatale chirurgie en chronische hepatitus C bij. Vergeet ook niet dat je soms eerst je eigen risico moet betalen voor behandelingen uit het basispakket voordat de zorgverzekering meebetaalt aan de kosten.

Elk jaar bepaalt de overheid wat er wordt opgenomen in de basisverzekering. Wat er wordt opgenomen in de verzekering kan de premie beïnvloeden. Daarom wordt deze ook elk jaar samen met de dekkingen geüpdate.

 

 

 

 

Zorgverzekering 18 jaar

Meer artikelen